ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอำนวย ป้อมน้อย โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายมานพ พุ่มสาขา โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรพล พรชัย โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนิภัทรา สังข์มณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางวิชุดา หงษ์ทอง โรงเรียนวัดข่อยใต้ สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวฐานิตา อินทรกุล โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
7 นายศุภกร เทพภูมี โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสกลรัตน์ หมั่นดี โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางพรวิภา เชยกลิ่น โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม สพป.นครนายก เข้าร่วมประกวด
11 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด