ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจินตนา พุ่มไสว โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิชัย ปลาบู่ทอง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
5 นางนฤมล พอดี โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน