ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัชนี ทองแก้ว โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายสุพิน ที่ภักดี โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางจิราภรณ์ บุญไกรสร โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด