ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.ตราด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอธิกานต์ สักคุณา โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรรณวิมล ทองงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป.ลพบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชาติกุลพล สมยาภักดี โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางกนกรักษ์ สุวรรณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นายปิยะชาติ เศวตร์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายธงชัย สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางเรณู สีนิล โรงเรียนวัดผึ่งแดด อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน โรงเรียนชุนชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด