ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิรนันท์ หาที่ถูก โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชนิดา แก้วกา โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฏร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
5 นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
6 นางปฏิญญา บุญส่ง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายธเนส ปุลันรัมย์ โรงเรียนโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน