ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวลสา กอนสุข โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายราเชนทร์ มีพงค์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอาทิตยา มุขสมบัติ โรงเรียนชุนชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวพรพิมล มุมานะวงศ์ โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป.ชัยนาท เหรียญทอง
6 นายสันธาน จันทะมุด โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก เหรียญเงิน
7 นางธิดา สุริยวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
8 นางสาวพัชชา จิตรมั่น โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน