ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐพงษ์ คนมั่ง โรงเรียนวัดจำปา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด