ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเทพพร บุตรดาน้อย โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิติกานต์ ศรีโมรา โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเขมิกา จันทรประชุม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 ว่าที่ร้อยตรีประภาศรี รักษาพล โรงเรียนวัดบ้านไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด