ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป.ชัยนาท ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนะชน ทัศนะเกตุ โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายสมรัก ใจตรง โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด