ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนันทวรรณ นิลวรรณา โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุทธิญา พลนาคู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางรุ่งนภา สังสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
6 นางสาวนิตยา รักอู่ โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน