ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 219
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกัลญา มณีแจ่ม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแสงเดือน สิทธิศักดิ์ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กลุ่มสกุลอุทิศ) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอนุสรา สายแสน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน