ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี โรงเรียนวัดหนองคู สพป.ลพบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิรุต หนองหงอก โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรพล พรชัย โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง โรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุพัตรา คชสาร โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวสายใจ วิลัยทอง โรงเรียนวัดท่าหาด สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางรุ่งนภา สุภาภา โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด