ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
2 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด