ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลัดดา พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพรพรรณ ตวันคำ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสุวภา บุญอุไร โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวเสธินี ศรีเดช โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
7 นางสาววิรัญชนา จำนงค์ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง