ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพงศธร อ่วมกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกิตติยา พิกุลทอง โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง