ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
3 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ตัน โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด