ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกีรติ ไทยรัฐเทวินทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปิยะณัฐ เอ็นดู โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญเงิน
5 นางสาวสุพัชชา เครือฉิม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมประกวด
6 นายพร้อมยศ ถาริยะ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด