ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวัชระ ใบยูซบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรุสญา พลพิทักษ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
3 นางนงลักษณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวทัศนีย์ วิวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เข้าร่วมประกวด