ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 060
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิภา ศิริจร โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนันทวัน รสหวาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวสุชาดา แสงเดือน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวพุทธชาติ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวณัฐธิดา ภูมลา โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด