หนังสือแจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก
เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดคลิกที่นี่ 
สำหรับ user และ password ได้จัดส่งทาง smart obec ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว
คู่มือการลงทะเบียนของเขตพื้นที่ รางวัลทรงคุณ สพฐ. OBEC AWARDS
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14:22 น.