หนังสือแจ้งสรรหากรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสรรหาและคัดเลือกฯกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สมัครเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
รายละเอียดหนังสือแจ้งสพท.คลิกที่นี่

QR Code ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:58 น.