แจ้งการจัดส่งเอกสารผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)
สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการจัดส่งเอกสารผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:42 น.