ประกาศวันลงทะเบียนรายชื่อผู้ประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
NEW  เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2562 
ระบบปิด วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

 
วันพุธ ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:08 น.