ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทเนตร ปะวะเส สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางรัตดา คูณมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
7 นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางธนัชพร หนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางธิดารัตน์ จิตรธร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางรุ่งนภา งามสง่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
12 นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน
14 นางยุพารัตน์ คำล้าน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญเงิน