ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรีสมร สนทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพรสมบัติ ศรีไสย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจำรัส บุญเชื่อง โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปัญญา สัจจะสังข์ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นายฉัตร์ เคหาบาล โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นายชนาธิป โกษาแสง โรงเรียนชุมชนนางัว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
7 นายสมพร จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
9 นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
10 นายพิชิต ศิริชนะ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
11 นายสายันต์ มูลทาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
12 นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
13 นายอนุกูล ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
14 นางสาวญาณี สืบสังข์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
15 นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
16 นายบัญชา ยุทไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
17 นายพยัคฆพล รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง