ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 119
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเทพปทาน สีแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนภูมิ เหล่าลาภภะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายโสภณ อุดรสรรพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
6 นางดาวรุ่ง สุระศรี โรงเรียนพุทไธสง สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
7 นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
8 นางสาวธนาวดี แสนพินิจ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
9 นายวิทยา ศรีวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง