ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพิริยากุล สิงหรา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพัชรี จันทะคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
5 นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวฉัตรพร ใยมะเริง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
7 นางสาวภัทรานิษฐ์ คำหวาน โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
8 นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางศรีนวล จันทะพินิจ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางภควดี บูชาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางปวีณา นราพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
12 นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางอภิญญา จำปาหวาย โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นายภาคิน ภูจอมนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
15 นางอังคณา แก้วไชย โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู2502) สพป.อุดรธานี เขต 3