ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอุษา ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุขเกษม ทิพโชติ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางดอนจันทร์ ศรีบุญ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง