ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอภิเดช ธิตะปัน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพลากร ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายอภิศักดา มะเสนา โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
6 นางอมลวรรณ แก้วโสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
7 นางชฎารัตน์ จันทวงศ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางนารี พละจิต โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางปรียา คำสุรีย์ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 5