ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบุญเกิด เหลามี โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวีรียา มาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์ โรงเรียนบ้านวังมน สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวรุจิรา คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
6 นางปฏิมาพร นาโควงศ์ โรงเรียนชุมชนนางัว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวอภิรดี ศรนารา โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ สพป.เลย เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน