ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดาราพร บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางบังอร สร้อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจตุพร ทองลาด โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรวิสรา ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายอภิศร ทิพเสนา โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
6 นายมนัส วิเศษรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
7 นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
8 นางสาวเพ็ญพร ภูหัวเพ็ก โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป.เลย เขต 3 เหรียญเงิน
9 นายอัศวิน ศรีใส โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5