ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุรีพร อิสสระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกรแก้ว หนูทอง โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศรัณยพร จัดหงษา โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
5 นางวิลาพร จักษุมา โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
6 นางยุพิน เดชะยา โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 นางปาริชาติ ศานติวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านศาลา สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางนพรัตน์ แก้วเกิด โรงเรียนบ้านปะคำดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
9 นางปราณี แก้วสุริยา โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด