ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมัชชา เจียรณัย โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปนัดดา บัวตูม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธานตวัน กุลบุญญา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอาลิษา จงกลาง โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางจันทนา ฝาไธสง โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
6 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง