ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดวงพร แก่นพะเนาว์ โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฐิดาภา จันปุ่ม โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
3 นางศิริวงษ์ สีดาพล โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6

หมายเหตุ : รายที่ 3 ไม่มีคะแนนตามตัวชี้วัด