ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง โรงเรียนปากช่อง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนพล อาจจุฬา โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นางสาวนภัทร จันทเสน โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวมาลัย จันทะพงษ์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
8 นางอภิญญา สิงห์เสนา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เข้าร่วมประกวด
9 นางสุภาพร ศรีคำ โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
10 นางปราณี เวียงยศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5