ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 137
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเยาวเรศ ปริวันตา โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัฐสุดา สืบวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นางภัคจิรา วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
7 นางสุภาพร พลพุทธา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นางสาวปวีณา ภูระวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางพิสมัย ต่อติด โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวมาลาตี ขันตี โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน