ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายทิฏฐานุ นาคเสน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
5 นายต่อศักดิ์ ชาญสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวพยอม ภูหัวไร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
7 นางปวริศา จวงกระโทก โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางนิตยา พิมาลัย โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)