ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกษมา สาเกต โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุดฤทัย เมอะประโคน โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางธิดารัตน์ ใจขาน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
8 นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์ โรงเรียนบ้านโพง สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นายอรรถพล สาระวงค์ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวฐิติพรรณ ปุลิโส โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
11 นายจงกล วิเศษขลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายสุวิทย์ กูดอั้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด