ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกนกวรรณ แมดสถาน โรงเรียนบ้านปากดง สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางมาฆวรรณ คำพูล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
5 นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
7 นางวารุณี สืบชมภู โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
10 นางสาวอาริสา ชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
12 นางสาวผกามาศ คำแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางลดารัตน์ แพร่เมือง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)