ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายผจญภัย เครื่องจำปา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางฐาปณีย์ เขาทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายยงยุทธ วงผักเบี้ย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
6 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางประทุม จำปานุ้ย โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน
9 นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
10 นางนิพาภรณ์ คะลีล้วน โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวพรณภัส บุญแก้ว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)