ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอุดม นาคหนองหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกมรา พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสมสมัย เสนาะเสียง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
7 นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
8 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
9 นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
10 นางสาวดวงกมล สูงพล โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
11 นายชัยภัทร ลาดบัวขาว โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1