ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 150
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายศรายุทธ คุระนันท์ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมนัญชยา แกกูล โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกรรณกร รัตนมนตรี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
6 นางกนิษฐา สุชัยสิทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
7 นางสาวพิชชาภา อ่างสุวรรณ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน
8 นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวกัลยาณี เทศนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด