ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรฉวี บุตตะโยธี โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิลาวรรณ สาพิมาร โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนฤมล ตะภูเขียว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพิกุลกาญจน์ ราษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
5 นางสาวสุที คำลือชา โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
6 นางเบญจวรรณ สลวลสันต์ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
7 นายไพจิตร สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด