ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 188
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวชิรนุช พรหมภัทร์ โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกานต์เลิศ ก้อนหิน โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุพรรณนิศา อดทน โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายสุรพงษ์ พรมชมชา โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
7 นายเชาวรินทร์ แก้วพรม โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายสุภาพ ช่างสอน โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางรุ่งอรุณ โตชัยภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
12 นางวันทิวา มูลสาร โรงเรียน สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวนิภาพร ดีมาก โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 นายวินัย โพธิ์หมุด โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
18 นายประเทือง รูขะจี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวสุธาสินี สว่างศรี โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
20 นางลัดดาวัลย์ สืบจิต โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
21 นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข โรงเรียนบ้านหินหล่อง สพป.นครราชสีมา เขต 5