ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 193
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประมูล แสวงผล โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเนตรชนก ชมภูธร โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนพดล กาญจนางกูร โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญเงิน
5 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เข้าร่วมประกวด
6 นายเทพโกศล มูลไธสง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
7 นายสุริยา มะโยธี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด