ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลำดวน ศรีพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวีระเดช มณีนพ โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุกาญฎา แก้วบุปผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอรินทร์ ใจแน่น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางสงเคราะห์) สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
5 นายสายันต์ โชติวังโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2