ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลำพึง บุญสิน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิศิษย์ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัศมี ภูมิเพ็ง โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจีรนันท์ ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางภคพร ร่วมทวี โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางลำปาง ฉายชูวงษ์ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
9 นางพูลสวัสดิ์ นามสุข โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นายกอร์ปเกียรติ สีระสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าร่วมประกวด
11 นางจรรยาภรณ์ อิสสระวงษ์ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายคูณสมบัติ นารินรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1
13 นางสาวประคอง อาพัดนอก โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6