ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจีรภัทร โสภา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง โรงเรียนกุลโน สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางลัดดาพร สิมมา โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางธัญยรัชต์ คุณประทุม โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
6 นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ