ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวริฌา ทองน้อย โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถ โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
5 นางฐิติพร พงศ์สุภา โรงเรียนชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวธัญทิพย์ รูคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวศิริวิภา กุมปรุ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญเงิน