ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 217
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สมรูป โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
5 นางจุฑามาศ มณีพรรณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
6 นางปิยมาศ ชัยเทศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
7 นางศศิวิมล พุทธวงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
8 นางสาวทองแตง ภูดี โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางปิยภรณ์ มะอาจเลิศ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
10 นายศรายุทธ นาคินชาติ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด